Ex lingua stulta veniunt incommoda multa – Kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų

Persona non grata – Nepageidaujamas asmuo

Amicus Plato, sed magis amica veritas – Platonas draugas, bet tiesa – dar didesnė draugė

Incognito – Slaptai

Salve! Salvete! – Sveikas! Sveiki!

Conscientia – mille testes – Sąžinė – tūkstantis liudininkų

Non licet – Neleistina

Veritatis oratio simplex est – Tiesos kalba paprasta

Ex malis eligere minima oportet – Iš blogybių reikia išsirinkti mažiausią

Plus minus – Maždaug