Nescit vox missa reverti – Pasakytas žodis nesugrįžta

Vanitas vanitatum – Tuštybių tuštybė

Et cetera – Ir taip toliau

Per aspera ad astra – Per kančias į žvaigždes

Amicus optima vitae possesio – Draugas – didžiausias turtas gyvenime

In corpore – Visi drauge

Salus publica suprema lex – Žmonių gerovė yra aukščiausias įstatymas

Commune periculum concordiam parit – Bendras pavojus gimdo santaiką

Nihil est ab omni parte beatum – Niekas nebūna visiškai laimingas

Verba docent, exempla trahunt – Žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia