Moters dienos sveikinimas

Te aušta gražus saulėtas rytas.
Te čiulba aistringai paukštelių balsai.
Te žydi ir klesti jūsų gyvenimas.
Te būna nuklota gražiausi žiedai.

Moters dienos proga jums linki ***.

Moters dienos sveikinimas

Ne visada didelės šventės būna linksmos,
Ne visada žmogui užtenka to ką jis turi.
Todėl mes norėtume moters dienos proga
Palinkėti kad, jums būtų didelių ir mažų
Svajonių išsipildymas.

Moters dienos proga jus sveikina ***.

Moters dienos sveikinimas

Mieloji mano ***,
gražaus pavasario,
saulėtos nuotaikos,
sveikatos ir laimės moters dienos proga
linki ***.

Moters dienos sveikinimas

Miela ***,
daug laimės, geros sveikatos, kloties gyvenime
Moters dienos proga Tau linki ***.

Moters dienos sveikinimas

Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve. Tu tokia gyva, kad galėtum judėjimu būti. Tu tokia šviesi,kad galėtum būt saule. Tu tokia dosni, kad galėtum būti žeme. Tu tokia stipri, kad galėtum būt vyru.Tu tokia silpna, kad galėtum kūdikiu būti. O tu esi viskas drauge: tu esi moteris. (Eug. Matuzevičius)

Moters dienos sveikinimas

Uždekim pačios sau žvakes ir prisipilkim taurę vyno ir nuo pat ryto imkim švęst, kad vakare mus atsimintų vyrai.

Moters dienos sveikinimas

Moters dalia tikrai sunki, bet nepalūžtame kely. Mes mokam džiaugtis ir mylėti, svajoti, juoktis ir kentėti. Linkiu stiprybės, ištvermės, sveikatos ir geros kloties.

Sveikinu su gražiausia švente – Moters diena!

Velykinis sveikinimas

Susėdę męs prie šventinio Velykų stalo,
Susidaužę išmargintais margučiais
Išgerkime po taurę putojančio šampano,
Ir pasveikinkim vieni kitus linkėdami: nedulkėto gyvenimo kelio.

Velykinis sveikinimas

Velykų bobutė pasiuvo terbelę,
Mažutį plyšelį paliko, vargšelė.
Kiaušinukai išbyrėjo,
Kol jinai apsižiūrėjo…
Neverk, negavęs kiaušinukų
Išgerk raminančių vaistukų –
Šampanas tave nuramins,
Liūdesį kaip mat nugins!

Velykinis sveikinimas

Auksinį kiaušinį raiboji padėjo,
Ilgai kudakavo, pati juo gėrėjos.
Pabandysiu tą stebuklą iš jos išvilioti
Per Velykas noriu tau padovanoti!