Velykinis sveikinimas

Žalias, mėlynas, raudonas –
Taip margučius nudažiau.
Kad linksma būtų ir įdomu,
Tau į kaktą juos sudaužiau

Velykinis sveikinimas

Daug linkėjimų margų,
Su Velykomis siunčiu.
Kad kiaušiniais nepaspringtum
Vynu Tu atsigaivinki!

Velykinis sveikinimas

Nedrybsok prie lango
Liūdnas, nusiminęs,
Juk gražiausia metų šventė
Tavo slenkstį mina!

Velykinis sveikinimas

Sveikinu, tave, brangusis!
Ir kokioj šaly bebūsi –
Neužmirški tu margučių,
Prisirinki dar žibučių
Ir pirmyn pas savo fėją!
Juk Velykos jau artėja!

Velykinis sveikinimas

Daug margučių pabiručių, daug žibučių mėlynučių, šypsenėlės nuoširdžios ir gausios svečių svitos Tu sulauk per Velykas, pavaišink juos šampanu!

Velykinis sveikinimas

Striksi zuikis takučiu
Kiaušinį ridena.
Aišku – net krizės metu
Neblogai gyvena.
Pasitaikė akmenukas
Bumt! Sudužo kiaušinukas…
Linkiu, kad tavo Velykos
Būtų labiau pavykę!

Velykinis sveikinimas

Kai varpai Velykų
Ankstų rytą gaus,
Vėl dievas malonėm
Lai tave apgaubs.
Džiaugsmas, meilė ir viltis
Visada telydi,
Atgimimo džiaugsmas
Širdyje težydi!

Velykinis sveikinimas

Velykų šviesų rytą linkiu tau daug draugų,
Kiaušiniai lai ridenas ir mirga nuo spalvų.
Gražių pavasario dienų, ramybės, meilės kupinų,
Šį rytą palinkėt skubu ir bučinį skruostan nešu.

Naujametinis sveikinimas

Naujieji – tai pradžia
Tad lai būna jie Jums
laimingi, džiaugsmingi…,
Nešantys sėkmę gyvenimo kėly
Ir begalinį džiaugsmą pilkoje kasdienybėje.

Velykinis sveikinimas

Su mėlynom žibutėm atbudusia gamta
Su šv. Velykom sveikinam Tave!
Aleliuja!