Posakis

Tai, kuo neabejoji, visada būna netikra. Kaip tik dėl to tikėjimas toks lemtingas, o romantika tokia pamokanti. O.Vaildas

Posakis

Dauguma žmonių bankrutuoja, per daug investavę į gyvenimo prozą. Bankrutuoti dėl poezijos – garbinga. O.Vaildas

Posakis

Nūnai žmonės žino visų daiktų kainas, bet nežino nė vieno daikto vertės. O.Vaildas

Posakis

Menininkas tampa savimi nuolat eidamas nuo savęs prie kitų ir nuo kitų prie savęs, jis visados yra pusiaukelėje tarp grožio, be kurio negali apsieiti, ir bendrijos, iš kurios negali ištrukti. Štai kodėl tikri menininkai nieko nesmerkia, užuot teisę, jie įsipareigoja suprasti. A.Kamiu

Posakis

Tikroji pasaulio paslaptis – tai, kas matoma, o ne tai, kas nematoma… O.Vaildas

Posakis

Grožis – tam tikra genialumo forma, iš teisybės ji net aukščiau už genialumą, nes Grožio net aiškinti nereikia. O.Vaildas

Posakis

Nėra tikro malonumo be tikrų poreikių. (Prancūzų)

Posakis

Nė vienas iš žmogiškų dalykų nėra vertas, kad dėl jo labai sielvartautum. Platonas

Posakis

Kai matai, kiek tave yra aplenkusių, pagalvok, kiek nuo tavęs atsilikusių. Seneka

Posakis

Nuosprendis, kurį jūs sviedžiate kitiems, apsisuka ir grįžta atgal, tiesiai jums į veidą, šiek tiek jį sužeisdamas. A.Kamiu

Posakis

Jeigu menininkas nesutramdo savęs pats, jis paklaiksta ir ima vergauti šmėkloms. A.Kamiu

Posakis

Tiek aukščiausia, tiek ir žemiausia kritikos forma – savotiška autobiografija. O.Vaildas

Posakis

Kai buvęs idealas tampa kasdienine tikrove, jis neišvengiamai žūva. Ch.Ortega I Gasetas

Posakis

Tikroji gyvenimo pilnatvė – ne pasitenkinimo ramybė, o tikslo siekimo procesas, jo įtvirtinimo akimirka. Ch.Ortega I Gasetas

Posakis

Žmonės žaidžia gyvenimą – kuo tragiškesnė kaukė, tuo didesnis juokdarys po ja slepiasi. Ch.Ortega I Gasetas

Posakis

Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi. Ch.Ortega I Gasetas

Posakis

Spartinti normalią laiko tėkmę – labai brangus dalykas. Tad žiūrėkime, kad nereikėtų jam mokėti palūkanų.
A.Šopenhaueris

Posakis

Melas – plonasienis daiktas; gerai įsižiūrėjus, jis persišviečia. Seneka

Posakis

Mes esame tikrai laisvi, kai išsaugojame sugebėjimą svarstyti savarankiškai, kai būtinybė nepriverčia mus ginti svetimų nuomonių. Ciceronas

Posakis

Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, akimis nematome. A.de Sent-Egziuperi

Posakis

Tai, ką sunku padaryti, reikia daryti su didžiausiu atkaklumu. Konfucijus

Posakis

Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių. M.de Montenis

Posakis

Saulėje yra vienintelis trūkumas: Ji negali matyti pati savęs. Sokratas

Posakis

Iš visų blogybių reikia pasirinkti mažiausiąją. Demokritas

Posakis

Juo mažiau žmogus žinai, juo paprasčiau gyveni. E.M.Remarkas

Posakis

Kiekvienas yra nelaimingas tiek, kiek tiki toks esąs. Seneka

Posakis

Žmonės savo kūnu skiriasi labai mažai, skirtumų beveik nėra; dvasiniai jų skirtumai – dideli, neišmatuojami. L.Tolstojus

Posakis

Elgesys – tai veidrodis, kuriame kiekvienas parodo savo veidą. J.V.Gėtė

Posakis

Didžiausia nuodėmė mūsų artimųjų atžvilgiu yra ne neapykanta, o abejingumas jiems. B.Šo

Posakis

Menas būti išmintingam – tai žinoti, į ką nereikia kreipti dėmesio. V.Džeimsas

Posakis

Nori gerai suvaidinti savo vaidmenį – padėk partneriui gerai suvaidinti jo vaidmenį. N.Abalkinas

Posakis

Žmogus myli ir gerbia kitą žmogų, kol negali apie jį spręsti, ir visos tos godos yra būsena nepasotinamo pažinimo… T.Manas

Posakis

Slepiamas sielvartas žiauresnis negu visos negerovės. Volteras

Posakis

Ką žmonės gauna nedėkodami, kuo jie naudojasi kaip pakliuvo, ką atiduoda kitiems, patys to nesuvokdami, ko netenka net nepastebėdami? (Gyvenimo) Volteras

Posakis

Gyvenimas nėra lengvas, tačiau jis mums duoda meną, tikėjimą ir meilę. A.Kamiu

Posakis

Nelaime – kaip vedybos. Manai, kad pats išsirinkai, o pasirodo, tave išrinko. A.Kamiu

Posakis

Gražiausi sumanymai žlunga dėl vykdytojų menkystės. Brechtas

Posakis

Išreikštos mintys visados yra negyvos. H.Hesė

Posakis

Mokėkite myleti meną savyje, o ne save mene. K.Stanislavskis

Posakis

Meną reikia jausti, o ne suprasti. R. de Gurmonas

Posakis

Menas visada buvo puikus visuomeninės santvarkos veidrodis. R.Vagneris

Posakis

Scenoje žmogus turi būti laipteliu aukščiau negu gyvenime. K.L.Biorne

Posakis

Žmogus laisvas tada, kai jis gali tai, ko nori, bet jis nelaisvas norėti: neįsivaizduojama, kad jis norėtų be priežasties. Volteras

Posakis

Kūrybai reikia kantrybės, be jos nieko nepasiekiama. N.Gogolis

Posakis

Menas – tai žmonijos sąžinė. F.Hebelis

Posakis

Išlaisvink žmogų, ir pradės kurti. A. de Sent Egziuperi

Posakis

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas. Vydūnas

Posakis

Ieškoti tiesos – nereiškia ieškoti to, kas geidžiama. A.Kamiu

Posakis

Menininkas priklauso savo laikui, gyvena jo teisėmis ir įpročiais; laikosi jo pažiūrų ir sampratos. G.F.Hėgelis

Posakis

Meno kūrinys būtinai turi išreikšti kokią nors didžią. Nuostabu tik tai, kas rimta. A.Čechovas

Posakis

Menas – tai mūšis. Mene nereikia savęs tausoti. Ž.Mišle

Posakis

Tikras menas aplenkia laiką. R.Sen Pocis

Posakis

Nemokėti pradžiuginti sielos – reiškia ją parduoti. A.Kamiu

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>