Ubi lex, ibi poena – Kur įstatymas, ten ir bausmė

Natura abhorret vacuum – Gamta nekenčia tuštumos

Bonum initium est dimidium facti – Gera pradžia – pusė darbo

Quot capita, tot sententiae – Kiek galvų, tiek nuomonių

Ibi patria, ubi bene – Tėvynė ten, kur gera

Amicum moneas secreto, laudes palam – Draugą bark slapta, girk viešai

Nunc aut nunquam – Dabar arba niekados

Dulce et decorum est pro patria mori – Malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės

Terra incognita – Nežinoma žemė

Modus vivendi – Gyvenimo būdas