Sic erat in fatis – Taip buvo likimo lemta

Lingua lapsa verum dicit – Liežuvis pasako tiesą

Amor omnia vincit – Meilė viską nugali

Plus minus – Maždaug

Ex malis eligere minima oportet – Iš blogybių reikia išsirinkti mažiausią

Veritatis oratio simplex est – Tiesos kalba paprasta

Non licet – Neleistina

Conscientia – mille testes – Sąžinė – tūkstantis liudininkų

Salve! Salvete! – Sveikas! Sveiki!

In corpore – Visi drauge