O tempora, o mores! – Kas per laikai, kas per papročiai!

Est modus in rebus – Viskam yra saikas

Usus magister est optimus – Patirtis yra geriausias mokytojas

Nemo nascitur doctus – Niekas negimsta mokytas

Citato loco – Cituotoje vietoje

Rem tene, verba sequentur – Žiūrėk reikalo esmės, o žodžiai patys ateis

Id est – Tai yra

Amicus certus in re incerta cernitur – Tikrą draugą pažinsi nelaimėje

Omne principium grave est – Kiekviena pradžia yra sunki

Errare humanum est – Klysti yra žmogiška