Nemo nascitur doctus – Niekas negimsta mokytas

Citato loco – Cituotoje vietoje

Rem tene, verba sequentur – Žiūrėk reikalo esmės, o žodžiai patys ateis

Id est – Tai yra

Amicus certus in re incerta cernitur – Tikrą draugą pažinsi nelaimėje

Omne principium grave est – Kiekviena pradžia yra sunki

Errare humanum est – Klysti yra žmogiška

Ubi lex, ibi poena – Kur įstatymas, ten ir bausmė

Natura abhorret vacuum – Gamta nekenčia tuštumos

Bonum initium est dimidium facti – Gera pradžia – pusė darbo