Aut bene, aut nihil – Arba gerai, arba nieko

Potius sero quam nunquam – Geriau vėliau negu niekada

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Taigi džiaukimės, kol jauni esame

Nota bene! – Gerai įsidėmėk!

Disce, sed a doctis – Mokykis, bet iš mokytų

Si vis amari, ama – Jei nori, kad tave mylėtų, pats mylėk

Manus manum lavat – Ranka ranką plauna

Audiatur et altera pars – Tebūnie išklausyta ir antroji pusė

Pro et contra – Už ir prieš

Finis coronat opus – Pabaiga apvainikuoja darbą