Commune periculum concordiam parit – Bendras pavojus gimdo santaiką

Salus publica suprema lex – Žmonių gerovė yra aukščiausias įstatymas

Incognito – Slaptai

Amicus Plato, sed magis amica veritas – Platonas draugas, bet tiesa – dar didesnė draugė

Per aspera ad astra – Per kančias į žvaigždes

Et cetera – Ir taip toliau

Vanitas vanitatum – Tuštybių tuštybė

Nescit vox missa reverti – Pasakytas žodis nesugrįžta

Cognosce te ipsum – Pažink pats save

Repetitio est mater studiorum – Kartojimas yra mokymosi motina