Ibi patria, ubi bene – Tėvynė ten, kur gera

Amicum moneas secreto, laudes palam – Draugą bark slapta, girk viešai

Nunc aut nunquam – Dabar arba niekados

Dulce et decorum est pro patria mori – Malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės

Terra incognita – Nežinoma žemė

Modus vivendi – Gyvenimo būdas

Bis dat, qui cito dat – Dvigubai duoda tas, kas greitai duoda

Quod licet Iovi, non licet bovi – Kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama kitiems

Homo non sibi soli natus est – Žmogus yra gimęs ne tik sau vienam

Amat victoria curam – Pergalė mėgsta triūsą