Posakis

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas. Vydūnas

Posakis

Žmonės žaidžia gyvenimą – kuo tragiškesnė kaukė, tuo didesnis juokdarys po ja slepiasi. Ch.Ortega I Gasetas

Posakis

Nelaime – kaip vedybos. Manai, kad pats išsirinkai, o pasirodo, tave išrinko. A.Kamiu

Posakis

Kiekvienas yra nelaimingas tiek, kiek tiki toks esąs. Seneka

Posakis

Nėra tikro malonumo be tikrų poreikių. (Prancūzų)

Posakis

Išlaisvink žmogų, ir pradės kurti. A. de Sent Egziuperi

Posakis

Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi. Ch.Ortega I Gasetas

Posakis

Gyvenimas nėra lengvas, tačiau jis mums duoda meną, tikėjimą ir meilę. A.Kamiu

Posakis

Žmonės savo kūnu skiriasi labai mažai, skirtumų beveik nėra; dvasiniai jų skirtumai – dideli, neišmatuojami. L.Tolstojus

Posakis

Nė vienas iš žmogiškų dalykų nėra vertas, kad dėl jo labai sielvartautum. Platonas