Posakis

Nori gerai suvaidinti savo vaidmenį – padėk partneriui gerai suvaidinti jo vaidmenį. N.Abalkinas

Posakis

Tikras menas aplenkia laiką. R.Sen Pocis

Posakis

Menininkas tampa savimi nuolat eidamas nuo savęs prie kitų ir nuo kitų prie savęs, jis visados yra pusiaukelėje tarp grožio, be kurio negali apsieiti, ir bendrijos, iš kurios negali ištrukti. Štai kodėl tikri menininkai nieko nesmerkia, užuot teisę, jie įsipareigoja suprasti. A.Kamiu

Posakis

Menas visada buvo puikus visuomeninės santvarkos veidrodis. R.Vagneris

Posakis

Tai, ką sunku padaryti, reikia daryti su didžiausiu atkaklumu. Konfucijus

Posakis

Menas yra gyvenimas aukštesnio laipsnio. Jis teikia daugiau džiaugsmo, bet ir greičiau suryja. T.Manas

Posakis

Menas – tai mūšis. Mene nereikia savęs tausoti. Ž.Mišle

Posakis

Tai, kuo neabejoji, visada būna netikra. Kaip tik dėl to tikėjimas toks lemtingas, o romantika tokia pamokanti. O.Vaildas

Posakis

Meną reikia jausti, o ne suprasti. R. de Gurmonas

Posakis

Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių. M.de Montenis