Posakis

Nėra tikro malonumo be tikrų poreikių. (Prancūzų)

Posakis

Išlaisvink žmogų, ir pradės kurti. A. de Sent Egziuperi

Posakis

Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi. Ch.Ortega I Gasetas

Posakis

Gyvenimas nėra lengvas, tačiau jis mums duoda meną, tikėjimą ir meilę. A.Kamiu

Posakis

Žmonės savo kūnu skiriasi labai mažai, skirtumų beveik nėra; dvasiniai jų skirtumai – dideli, neišmatuojami. L.Tolstojus

Posakis

Nė vienas iš žmogiškų dalykų nėra vertas, kad dėl jo labai sielvartautum. Platonas

Posakis

Menas – tai žmonijos sąžinė. F.Hebelis

Posakis

Spartinti normalią laiko tėkmę – labai brangus dalykas. Tad žiūrėkime, kad nereikėtų jam mokėti palūkanų.
A.Šopenhaueris

Posakis

Ką žmonės gauna nedėkodami, kuo jie naudojasi kaip pakliuvo, ką atiduoda kitiems, patys to nesuvokdami, ko netenka net nepastebėdami? (Gyvenimo) Volteras

Posakis

Elgesys – tai veidrodis, kuriame kiekvienas parodo savo veidą. J.V.Gėtė