Posakis

Gražiausi sumanymai žlunga dėl vykdytojų menkystės. Brechtas

Posakis

Juo mažiau žmogus žinai, juo paprasčiau gyveni. E.M.Remarkas

Posakis

Grožis – tam tikra genialumo forma, iš teisybės ji net aukščiau už genialumą, nes Grožio net aiškinti nereikia. O.Vaildas

Posakis

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas. Vydūnas

Posakis

Žmonės žaidžia gyvenimą – kuo tragiškesnė kaukė, tuo didesnis juokdarys po ja slepiasi. Ch.Ortega I Gasetas

Posakis

Nelaime – kaip vedybos. Manai, kad pats išsirinkai, o pasirodo, tave išrinko. A.Kamiu

Posakis

Kiekvienas yra nelaimingas tiek, kiek tiki toks esąs. Seneka

Posakis

Nėra tikro malonumo be tikrų poreikių. (Prancūzų)

Posakis

Išlaisvink žmogų, ir pradės kurti. A. de Sent Egziuperi

Posakis

Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi. Ch.Ortega I Gasetas