Posakis

Dauguma žmonių bankrutuoja, per daug investavę į gyvenimo prozą. Bankrutuoti dėl poezijos – garbinga. O.Vaildas

Posakis

Meno kūrinys būtinai turi išreikšti kokią nors didžią. Nuostabu tik tai, kas rimta. A.Čechovas

Posakis

Tiek aukščiausia, tiek ir žemiausia kritikos forma – savotiška autobiografija. O.Vaildas

Posakis

Mokėkite myleti meną savyje, o ne save mene. K.Stanislavskis

Posakis

Saulėje yra vienintelis trūkumas: Ji negali matyti pati savęs. Sokratas

Posakis

Nūnai žmonės žino visų daiktų kainas, bet nežino nė vieno daikto vertės. O.Vaildas

Posakis

Menininkas priklauso savo laikui, gyvena jo teisėmis ir įpročiais; laikosi jo pažiūrų ir sampratos. G.F.Hėgelis

Posakis

Kai buvęs idealas tampa kasdienine tikrove, jis neišvengiamai žūva. Ch.Ortega I Gasetas

Posakis

Išreikštos mintys visados yra negyvos. H.Hesė

Posakis

Iš visų blogybių reikia pasirinkti mažiausiąją. Demokritas