Posakis

Menas visada buvo puikus visuomeninės santvarkos veidrodis. R.Vagneris

Posakis

Tai, ką sunku padaryti, reikia daryti su didžiausiu atkaklumu. Konfucijus

Posakis

Menas yra gyvenimas aukštesnio laipsnio. Jis teikia daugiau džiaugsmo, bet ir greičiau suryja. T.Manas

Posakis

Menas – tai mūšis. Mene nereikia savęs tausoti. Ž.Mišle

Posakis

Tai, kuo neabejoji, visada būna netikra. Kaip tik dėl to tikėjimas toks lemtingas, o romantika tokia pamokanti. O.Vaildas

Posakis

Meną reikia jausti, o ne suprasti. R. de Gurmonas

Posakis

Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių. M.de Montenis

Posakis

Dauguma žmonių bankrutuoja, per daug investavę į gyvenimo prozą. Bankrutuoti dėl poezijos – garbinga. O.Vaildas

Posakis

Meno kūrinys būtinai turi išreikšti kokią nors didžią. Nuostabu tik tai, kas rimta. A.Čechovas

Posakis

Tiek aukščiausia, tiek ir žemiausia kritikos forma – savotiška autobiografija. O.Vaildas