Posakis

Slepiamas sielvartas žiauresnis negu visos negerovės. Volteras

Posakis

Didžiausia nuodėmė mūsų artimųjų atžvilgiu yra ne neapykanta, o abejingumas jiems. B.Šo

Posakis

Nuosprendis, kurį jūs sviedžiate kitiems, apsisuka ir grįžta atgal, tiesiai jums į veidą, šiek tiek jį sužeisdamas. A.Kamiu

Posakis

Žmogus laisvas tada, kai jis gali tai, ko nori, bet jis nelaisvas norėti: neįsivaizduojama, kad jis norėtų be priežasties. Volteras

Posakis

Mes esame tikrai laisvi, kai išsaugojame sugebėjimą svarstyti savarankiškai, kai būtinybė nepriverčia mus ginti svetimų nuomonių. Ciceronas

Posakis

Žmogus myli ir gerbia kitą žmogų, kol negali apie jį spręsti, ir visos tos godos yra būsena nepasotinamo pažinimo… T.Manas

Posakis

Menas būti išmintingam – tai žinoti, į ką nereikia kreipti dėmesio. V.Džeimsas

Posakis

Nemokėti pradžiuginti sielos – reiškia ją parduoti. A.Kamiu

Posakis

Jeigu menininkas nesutramdo savęs pats, jis paklaiksta ir ima vergauti šmėkloms. A.Kamiu

Posakis

Scenoje žmogus turi būti laipteliu aukščiau negu gyvenime. K.L.Biorne