Ars longa, vita brevis – Menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas

Post scriptum – Po parašyto

Festina lente – Skubėk lėtai

Non scholae, sed vitae discimus – Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui

Cuivis dolori remedium est patientia – Kantrybė – vaistas nuo visų skausmų

Sic erat in fatis – Taip buvo likimo lemta

Lingua lapsa verum dicit – Liežuvis pasako tiesą

Amor omnia vincit – Meilė viską nugali

Plus minus – Maždaug

Ex malis eligere minima oportet – Iš blogybių reikia išsirinkti mažiausią