Velykinis sveikinimas

Jei velykiniai margučiai
kaip pavasario zuikučiai
Atriedės į tavo kiemą
ir pašvęntins ten kiekvieną,
Tu žinoki nepamirški,
kad pavasaris atėjo
ir Velykos atskubėjo!!!

Velykinis sveikinimas

Pirmas pavasario lietus
Jau atgaivino žemę.
Žiedai pasklido po lankas –
Širdy taip linksma, gera!
Leisk pasveikinti tave
Su pavasario švente –
Linkiu džiaugsmo begalinio
Daug velykinių kiaušinių!

Velykinis sveikinimas

Jei velykiniai margučiai
kaip pavasario zuikučiai
Atriedės į tavo kiemą
ir pašvęntins ten kiekvieną,
Tu žinoki nepamirški,
kad pavasaris atėjo
ir Velykos atskubėjo!!!

Velykinis sveikinimas

Ar jauti? Pro ūkanotą miglą liejasi rytmečio žara… Rausva palete dažo medžius ir žolę, nuo kurios nukritęs paskutinis rasos lašas, žėri deimanto spindesiu… Ar jauti? Vis aukščiau kyla saulė…. Ar gera atsikėlus ryte matyti saulės spindulį kambaryje? Ne sniegą… Ne lietų… Ne niauktą dangų… Širdimi jauti tvyranti pavasario dvelksmą. Atbudo gamta, atbudo tikėjimas. Su tikėjimu atkeliavo Velykos, kaip džiaugsmo ir palaimos širdyje metas… Džiaukimės ir jauskime ramybę ir atgimimą širdyse…

Velykinis sveikinimas

Daug laiko sugaišau dažydama žibuokles ir snieguoles iš žemės traukdama… Ir žirgelius man teko į berželį suvaryti, taip pat ir kačiukus į pumpurus sukėliau, kad taptų šios dienelės puošmena…. Ir dar aš užsakiau Jums gerą orą… Ach kaip pailsau Velykom besipuošdama.  Velykų Bobutė.

Velykinis sveikinimas

Pilnos parduotuvės žmonių
Ir jaunimo ir senų.
Kažin kas tokio nutiko?
A, tai artinas Velykos!

Velykinis sveikinimas

Sveikinu,tave, brangusis!
Juk Velykos jau artėja.
Gal per šventes mano būsi?
tai užsuki. Tavo fėja…

Velykinis sveikinimas

Prieš Velykas atgaivinkim jausmus, pripildykim savo tikėjimo taurę naujomis viltimis, su meile, džiaugsmu ir atgimimo jausmu laukim Šv.Velykų ryto, kaip naujo stebuklo pradžios!

Velykinis sveikinimas

Striksi zuikis pievele
Su gera, gera žinia –
Velykos tuoj ateis,
Kiaušiniauti visi eis.
Kraustykis ir tu nuo krosnies
Šventes jau visai ant nosies!

Velykinis sveikinimas

Saulės zuikutis mane pabučiavo,
Išaušo linksmas Velykų rytas.
Ir vėlgi šventė pas mus atkeliavo,
Ir vėlgi saulė padange ritas.