Velykinis sveikinimas

Striksi zuikis pievele
Su gera, gera žinia –
Velykos tuoj ateis,
Kiaušiniauti visi eis.
Kraustykis ir tu nuo krosnies
Šventes jau visai ant nosies!

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>