Velykinis sveikinimas

Švelniausiais žodžiais nudažytas, Šiandien į jūsų kiemą ritas Velykinis margutis, nešdamas šiltus jausmus.

Velykinis sveikinimas

Velykų rytą šviečia saulė
Ir šypsosi visi vieni kitiems.
Koks nuostabus yra pasaulis,
Kaip gera širdyse visiems!

Velykinis sveikinimas

Kai tyliai užmiega visi vaikai,
Ir verias vartai sapnų karalystėn,
Tyliai už lango jau girdisi štai
Velykų bobutė iš toli atklysta.

Neša ji tyliai didžiulius krepšius,
Pilnus spalvotų margučių
Džiaugsis vaikai ryte kai pabus
Plos jie smarkiai katučių.

Velykinis sveikinimas

Išdykęs saulės zuikis
Kai mano skruostą pabučiavo,
Neišsakyti žodžiai
Eilėm išsirikiavo:
– Per Velykas tau linkiu
Būti mano zuikeliu –
Ridensim margučius
“Boska” nuo lūpų nedžius

Velykinis sveikinimas

Baikit pjaustyt mišrainytes ir teplioti kiaušinius
Laikas rausvinti lupytes ir daužyti margučius.
Pažiūrėt kieno stipriausias, paragaut kieno skaniausias
Kilstelt šampano stiklinaitę ir atšvęsti Velykas!

Velykinis sveikinimas

Štai Velykos jau atėjo!
Pilnas kiemas sugužėjo
Giminių, draugų, savų,
Švesti bus tikrai smagu!
Po kiaušinį paridensim,
Šampano taurę dar pakelsim,
Laimės, džiaugsmo palinkėsim
Ir ramybės viens kitam!

Velykinis sveikinimas

Įsileiskim pavasarį ne tik į savo išpuoselėtus namus bet ir į švelnumo ir meilės ištroškusias širdis!
Palepinkim vienas kitą ne tik dailiai numargintais margučiais, bet ir šiltais, maloniais žodžiais!

Velykinis sveikinimas

Berniukai žiniukai,
Mergytės lėlytės,
Dažykit margučius
Rytoj juk Velykos!

Velykinis sveikinimas

Su margučių smagumu,
Kyla saulė pamažu –
Kelk, skubėk ir tu kartu –
Skelbia varpas:
Kelkimės visi kartu –
Su Velykų Aleliuja –
Su nauja viltim krūtinėj,
Su džiaugsmu širdies gelmėj –
Skamba varpas: Aleliuja!
Su Šv. Velykomis!

Velykinis sveikinimas

Kai pavasaris ateis,
Gandras pievon nusileis,
Trepsint kojomis į taktą,
Muškim margučius įkaktą