Amicus cognoscitur amore, more, ore, re – Draugas pažįstamas iš meilės, elgesio, žodžių, darbų

Imago animi vultus est – Veidas – sielos atspindys

Repetitio est mater studiorum – Kartojimas yra mokymosi motina

Cognosce te ipsum – Pažink pats save

Nescit vox missa reverti – Pasakytas žodis nesugrįžta

Vanitas vanitatum – Tuštybių tuštybė

Et cetera – Ir taip toliau

Per aspera ad astra – Per kančias į žvaigždes

Amicus optima vitae possesio – Draugas – didžiausias turtas gyvenime

In corpore – Visi drauge