Non scholae, sed vitae discimus – Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui

Festina lente – Skubėk lėtai

Post scriptum – Po parašyto

Ars longa, vita brevis – Menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas

Litterarum radices amarae, fructus dulces – Mokslo šaknys karčios, vaisiai saldūs

Si vis pacem, para bellum – Jei nori taikos, ruoškis karui

Cupido atque ira pessimi consultores – Aistra ir pyktis yra blogiausi patarėjai

Nosce te ipsum! – Pažink pats save!

Finis coronat opus – Pabaiga apvainikuoja darbą

Potius sero quam nunquam – Geriau vėliau negu niekada