Disce, sed a doctis – Mokykis, bet iš mokytų

Nota bene! – Gerai įsidėmėk!

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Taigi džiaukimės, kol jauni esame

Pro et contra – Už ir prieš

Aut bene, aut nihil – Arba gerai, arba nieko

Memento mori – Atsimink, kad mirsi

Sic itur ad astra – Toks kelias į garbę

Divide et impera! – Skaldyk ir valdyk!

Novus rex, nova lex – Naujas karalius, naujas įstatymas

Ab uno disce omnes – Iš vieno spręsk apie visus