Žmogus ir gamta

Gamta – amžinai besikeičiantis debesis; niekuomet nebūdama tokia pat, ji visuomet išlieka pačia savimi. — [R.V.Emersonas]

Žmogus ir gamta

Gamta nepakenčia netikslumų ir neatleidžia klaidų. — [R.V.Emersonas]

Žmogus ir gamta

Aišku, aš galėčiau apsieti ir be gėlių, bet jos padeda man išsaugoti pagarbą pačiam sau, nes įrodo, kad mano rankos ir kojos nesukaustytos kasdieninių rūpesčių. Jos – mano laisvės įrodymas. — [R.Tagorė]

Žmogus ir gamta

Kuo daugiau mes pažįstame gamtos dėsnius, tuo labiau mums neįtikėtini jos stebuklai. — [Č.Darvinas]

Žmogus ir gamta

Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati puikiausia gamtos dovana. — [A.Einšteinas]

Žmogus ir gamta

Žmogaus užuojauta visiems gyvūnams daro jį tikru žmogumi. — [A.Šveiceris]

Žmogus ir gamta

Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. — [J.V.Gėtė]

Žmogus ir gamta

Gamta, kaip didis poetas, sugeba ir menkiausiomis priemonėmis pasiekti didžiausią efektą. — [H.Heinė]

Žmogus ir gamta

Mes per daug stebime gamtą ir per mažai gyvename su ja. — [O.Vaildas]

Žmogus ir gamta

Nėra ribų fantazijai, nėra sienų proto skvarbumui, nėra ribų technikos jėgai, įveikiančiai gamtą. — [A.Fersmanas]