Palinkėjimai

Šaltų žiemų, Pavasarinio jausmo, Saldaus medaus Iš vasaros korių. Ir rudeninio darganoto oro – Po lygiai visko Į visas puses, O visa kita Tik nuo Tavo noro Ir dar nuo to, Kuris šalia tavęs. Gyvenimo keliuos dažnai Tai darganos, tai liūtys.

Religija. Dievas

- Bijok Dievo, – tesugebėjo išlementi mama.
– Nusišikt man ant visų dievų. Aš pats esu dievas. Dievas savižudis. — [R.Gavelis “Septyni savižudybės būdai”]

Religija. Dievas

Kodėl kai tu kalbiesi su Dievu, tai vadinama malda, o kai Dievas su tavimi – šizofrenija? — [Anonimas]

Religija. Dievas

Dievas nenori individualaus pagyrimo: savarankiškai besimeldžiantys gali tapti eretikais. — [V.Karalius]

Religija. Dievas

Ilgiausiai gyvena dievai, kurie moka persikvalifikuoti. — [V.Karalius]

Religija. Dievas

Dievas neprisimena smulkmenų: jis nežino, kiek dantų sudėjęs krokodilui. — [V.Karalius]

Religija. Dievas

Dievas davė mums protą problemoms spręsti. Mes juo dar tas problemas ir sukuriame.

Religija. Dievas

Jei Dievas ką nors sukūrė geresnio, tai pasiliko sau. — [Pikaso]

Religija. Dievas

Aš manau, kad Dievas, kurdamas žmogų, kažkur pervertino savo sugebėjimus. — [O.Vaildas]

Religija. Dievas

Dievas nepajėgė mūsų sukurti tobulais; viskas, ką jis įstengė, tai padaryti mus aklais savo trūkumams. — [Anonimas]