Gėris

Kas trokšta apsaugoti kito gėrį, visų pirma apsaugo savąjį. — [Konfucijus]

Gėris

Su kiekvienais metais vis labiau įsitikinu, kad protingiau ir teisingiau dėmesį sutelkti ties grožiu ir gėriu, stengiantis atsiriboti nuo blogio ir melo. — [R.Cecilis]

Gėris

Mano kuklia nuomone, nebendradarbiavimas su blogiu nė kiek ne mažesnė pareiga už bendradarbiavimą su gėriu. — [M.Gandis]

Gėris

Nebekalbėk visai apie tai, koks turėtų būti geras žmogus, bet pats juo tapk. — [M.Aurelijus]

Aistros. Elgesys

Sugebėjimas valdyti save ir numalšinti savo aistras yra labiausiai pagirtinas, nes per daug mažai kas žino, kaip tą daryti. — [F.Guicciardini]

Aistros. Elgesys

Meilė – nelyginant medis: ji išauga pati, giliai suleidžia šaknis į mūsų būtybę ir neretai žaliuoja ir žydi net mūsų širdies griuvėsiuose. — [V.Hugo]

Aistros. Elgesys

Meilė tramdo išdidžiąsias širdis, pasipūtėlius moko nuolaidumo, bet svarbiausia jos savybė – taurinti ir kilninti. — [T.M.Rydas]

Aistros. Elgesys

Meilė – tai deimantas, kurio net karaliai negali nupirkti, ji – visas pasaulis, nors jį gali apkabinti abiem rankom. — [M.Jokajus]

Aistros. Elgesys

Mes ieškom neužšąlančio meilės uosto, bet pamirštam būti šiltąja srove. — [V.Karalius]

Aistros. Elgesys

Du dešimtmečiai meilės moterį paverčia griuvėsiais, o du dešimtmečiai vedybinio gyvenimo padaro ją panašią į visuomeninį pastatą. — [O.Vaildas]