Palinkėjimai

Kai vasara kaitri laukais skubės Žiedų vainikais galvą pasipuošus, Diena gimimo saule sušvytės Atverti laimei langą pasipuošus…

Palinkėjimai

Gyvenk taip, kad visą laiką kas nors lauktų, Kad pas ką labai skubėtum iš toli, Kad svajonės dirbti ir mylėti šauktų, Kad akys, o ne žvaigždės šviestų Tau kely. Ir kiek žvaigždžių dangaus beribiuos toliuos, Tau tiek žiedų ir laimės nemarios!

Palinkėjimai

Gyvenimas lyg įtempta styga, Paliesi skaudžiai – aimanuot pradės, Užgausi stipriai – suvaitos tada, Švelniai paglosčius – tyliai suskambės. Jis muzika į viską atsišauks. Jame aistra, klasta ir melas. Tegul tik niekas stygos nenutrauks, Tegul laimingas būna jo finalas.

Palinkėjimai

Tegul Tavo gyvenimas būna panašus į šaltinį, kuris gaivina, Į saulę, kuri sušildo kiekvieną, į gėlę, kuri puošia ir džiugina…

Palinkėjimai

Tyrumas negandas visas nutolins, Jei tik netruks ant lūpų šypsenos. Tebus gyvenimas – švelnus prisiglaudimas, Tebūna darbas – mėgstamas užsiėmimas, Telydi meilė- lyg švelnus likimas…

Palinkėjimai

Vienus palydim, kitus sutinkam, Vieni mus myli, kitiems netinkam, Vieni globoja, kiti išduoda, Vieni tik ima, kiti tik duoda. Laukas platėja, didėja kraigas, Baigia aplenkti bėgantis laikas.

Palinkėjimai

Tai kelio vidurio nauja pradžia, Kai pats save ir vėl atrast gali, Nors ši pradžia tokia neįprasta- Ir paslaptinga ir nepatvari…

Palinkėjimai

Suka ir suka ratas po rato… Ir taip kas kartą. Metai po metų. Tegul visko po lygiai tenka- Kiek liūdesio, tiek džiaugsmo, Kiek nerimo naktų Tiek ir džiugių dienų.

Palinkėjimai

Tu visuomet linksma, judri, Gyvenimas tarsi daina- Tokios įvairios gaidos Apniuks diena, o vakare – Jau debesėliai sklaidos. Atrodo išeities nėra, Bet štai – jau durys verias Ir vėl suspindi prieš akis Šviesus ir geras kelias. Tik retkarčiais nuliūdus. Gyvenimas – ne pasaka, Jo vingiai klaidūs.

Palinkėjimai

Į šaltą, sūrią ašarą Pavirtę klaidos Nubyra skruostais, O šviesa vėl kviečia eiti Ir tiktai pats gali išmokt Kliūtis apeiti, Ir tiktai pats gali surast Tiesiausią kelią, O mums belieka palinkėt Sėkmės ir valios…