Grįžtant namo

Išgėrusiems, grįžtant namo, pasitaiko įvairių nutikimų. Šit keletas jų.
Ant šaligatvio sėdi girtas pilietis. Prie jo prieina policininkas ir klausia:
– Pilieti, ką čia veikiate?
– Sako, kad žemė sukasi… Laukiu, kol prie manęs atsisuks mano namai…
Girtas vyras parjoja namo… Be kepurės, sėdėdamas ant arklio atbulas. Žmona išmetinėja:
– Na, ir gražus grįžai. O kepurę ir vėl pametei?
– Ką čia kepurė?! – sako vyras. – Kepurė – niekis. Žiūrėk arklys galvą pametė, – stebisi jis rodydamas į arklio užpakalį.
Įkaušęs pilietis du kartus sėdo ne į savo autobusą. Tik iš trečio karto jam pavyko. Tuo pačiu autobusu važiavo kunigas. Šis su užuojauta pasižiūrėjo į girtąjį ir ėmė pamokslauti.
– Mano sūnau, šis kelias veda tiesiai į pragarą.
– Kaip? – nustebo pilietis. – Aš ir vėl įsėdau ne į savo autobusą?
Policininkas gatvėje sustabdo girtą vyriškį ir klausia, kur jis einąs.
– Namo! Kur gi kitur? – atsako paklaustasis.
– Iš restorano?
– Ne, iš Naujųjų metų sutikimo.
– Bet juk dabar vasario pabaiga.
– Todėl ir skubu! Žmona jau tikriausiai jaudinasi.
Tad pakelkime taures už mūsų žmonas, kurios žino, kad dabar mes čia ir nesijaudina.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>