Vestuvinis tostas

Užuominos.
– Ar tu mane myli? – glaustydamasi ir meilikaudama klausia ji.
– žinoma, myliu, – švelniai atsako jis.
– 0 kodėl manęs nevedi?
– Kas čia per tavo įpročiai – visada keisti pokalbio tema. Brangioji, aš tave vesciau pagal principą – vesti, kad ir šalaputre, bet ne gražuolę.
– Aš irgi tekėsiu pagal principą – ištekėti, kad ir už kvailio, bet pinigingo. Mielasis, kai mudu susituoksim, turėsim tris gražius vaikučius.
– Iš kur tu žinai?
-Jie dabar gyvena kaime pas mano mama. Ar tu paprašei mano tėvelio sutikimo tuoktis?
– Paprašiau.
– 0 ka jis sake?
– Aš paskambinau telefonu, ir jis man atsake: ,,Nežinau, kas čia kalba, bet aš neprieštarauju. Kaip tu manai, kai mudu susituoksime, ar tavo tėtis leis iš namų pasiimti pianiną?
– žinoma. Tai jis man iškėlė kaip būtiną sąlyga. Pakelkime taures už muziką ir dainą, kurie žmogų lydi visą gyvenimą.

Vestuvinis tostas

Lakštingaloms suokiant. Paupys. šiltas vasaros vakaras. Ant kranto sėdi jis ir ji. Aplinkui ne gyvos dvasios. Krūmuose lakštingalos suokia…
– Meilute, duok! ? papraše jis.
– Negaliu! – griežtai atšovė ji.
– Na, tik viena!
– Neduosiu.
– Pupuliuk, tik viena, na, tik vienui viena…
– Ne už ką.
– Brangioji, nepalyginamoji, mylimoji…
-Jau girdėjau…
– Negi nepasigailesi manęs?
– Neprašyk, negausi.
– Lakštingalos suokia… širdis tiesiog alpsta, kaip norisi…
– Ir tegul alpsta.
– Nejaugi tu būsi tokia kietaširdė?
– 0 ką aš darysiu atidavusi tau paskutine cigaretę?
Pakelkime taures už nerūkančiuosius.

Vestuvinis tostas

Ak,kaip malonu tave matyti! Nesimatėme nuo pat tavo vestuvių! – čiauškėjo draugė. – Na, kaip sekasi ištekėjusiai?
– Verčiau neklausk. Viskas taip brangu, o vyras mažai uždirba.
– Kaip tai? Juk tu gyreisi, kad jis labai turtingas.
– Nieko panašaus. Tuomet aš sakiau, kad jis pinigų turi daugiau nei proto.
Pakelkime taures, kad vyrai visada turėtų daug pinigų, o dar daugiau proto.
Pakelkime taures už tai, kad moterys negalėtų skųstis savo vyrais, jog tik mažapročiai mažai uždirba.

Vestuvinis tostas

Jis ir ji. Ką kalba jaunieji likę vienudu? Tylus vakaras. Upelio pakrantėje lakštingalos suokia.
– Ateik, mieloji, – pasakė jis. ? Po šiuo medžiu pasėdėsime, pakalbėsime.
– Ne, mielasis, – atsake ji. – Negaliu.
– Kodėl? Tu manim nepasitiki?
– Pasitikiu tavimi… Pasitikiu ir savimi… Bet nepasitikiu mumis abiem.
– Girdi, kaip lakštingalos suokia?
– Verčiau eime namo.
– Dar anksti namo…
– Mamyte sake, kad tokiems dalykams aš dar per jauna.
– Sėskimės! -jau įsakiau suskambo jo balsas.
– Negaliu. Mamyte man uždraudė sėdėti vienai su vaikinu gamtoje, toli nuo namų…
– Kvailute, mama juk nesužinos…
– Ne, ne ir ne!
– Tai lik sveika! Aš einu pas Nijolę.
– Na, gerai, – nuraudusi sako mergina. – Aš negaliu laužyti duotojo žodžio, tai tu mane pastumėk, o aš nugriūsiu.
Pakelkime taures už tai, kad mus pastūmėjo lemiamam žingsniui ? sutuoktuvėms.

Vestuvinis tostas

Pakelkime taures už tikrus vyrus! Bet ne už senbernius – jie niekada neves. Ir ne už išsiskyrusius – jie buvo blogi vyrai. O pakelkime taures už vedusius vyrus – jie nepamiršta savo žmonų ir myli jas, juo myli žmonos ir uošvės, o taip pat ir likusi visuomenė.

Vestuvinis tostas

Dykuma ėjo asilas. Ėjo savaitę, antrą.. Karštis nepakenčiamas, ištroško, net išdžiūvo visas. Staiga asilas mato – stovi dvi statinės: vienoje vanduo, kitoje – vynas.
Kaip jūs manote, ką ėmė gerti asilas? Atspėjote – asilas puolė prie vandens.
Taigi, mielieji sveteliai, nebūkime asilais! Gerkime vyną, o vandenį palikime sriubai ir galvijams.

Vestuvinis tostas

Dar stipriau nei iškilminga priesaika
Tegu sujungia Jus ištikimybė.
Tegu meilė neiškeičiama išlieka
Ne metus, o svaigią amžinybę!

Jeigu žemėje yra laimė – linkiu ją sutikti

Jeigu žemėje yra laimė – linkiu ją sutikti
Jeigu yra sėkmė – Tegul tave visada lydi.
Jeigu yra džiaugsmas – tegul iš tavo lūpų neišblėsta šypsena
Gimimo dienos proga Tau linki…

Šią dieną tau linkiu

Šią dieną tau linkiu:
ispaniškos kaitros,
čigoniško linksmumo,
amerikietiškos sąskaitos banke,
indiškos karštos meilės ir paprastos,
lietuviškos laimės!
[Daugiau…]

Linkiu džiaugsmo, laimės, nebūk liūdna šią dieną

Linkiu džiaugsmo, laimės, nebūk liūdna šią dieną.
Tau žvaigždės šypsosis ir vėjas pievoj šoks!