Velykinis sveikinimas

Berniukai žiniukai,
Mergytės lėlytės,
Dažykit margučius
Rytoj juk Velykos!

Velykinis sveikinimas

Su margučių smagumu,
Kyla saulė pamažu –
Kelk, skubėk ir tu kartu –
Skelbia varpas:
Kelkimės visi kartu –
Su Velykų Aleliuja –
Su nauja viltim krūtinėj,
Su džiaugsmu širdies gelmėj –
Skamba varpas: Aleliuja!
Su Šv. Velykomis!

Velykinis sveikinimas

Kai pavasaris ateis,
Gandras pievon nusileis,
Trepsint kojomis į taktą,
Muškim margučius įkaktą

Velykinis sveikinimas

Žalias, mėlynas, raudonas –
Taip margučius nudažiau.
Kad linksma būtų ir įdomu,
Tau į kaktą juos sudaužiau

Velykinis sveikinimas

Daug linkėjimų margų,
Su Velykomis siunčiu.
Kad kiaušiniais nepaspringtum
Vynu Tu atsigaivinki!

Velykinis sveikinimas

Nedrybsok prie lango
Liūdnas, nusiminęs,
Juk gražiausia metų šventė
Tavo slenkstį mina!

Velykinis sveikinimas

Sveikinu, tave, brangusis!
Ir kokioj šaly bebūsi –
Neužmirški tu margučių,
Prisirinki dar žibučių
Ir pirmyn pas savo fėją!
Juk Velykos jau artėja!

Velykinis sveikinimas

Daug margučių pabiručių, daug žibučių mėlynučių, šypsenėlės nuoširdžios ir gausios svečių svitos Tu sulauk per Velykas, pavaišink juos šampanu!

Velykinis sveikinimas

Striksi zuikis takučiu
Kiaušinį ridena.
Aišku – net krizės metu
Neblogai gyvena.
Pasitaikė akmenukas
Bumt! Sudužo kiaušinukas…
Linkiu, kad tavo Velykos
Būtų labiau pavykę!

Velykinis sveikinimas

Kai varpai Velykų
Ankstų rytą gaus,
Vėl dievas malonėm
Lai tave apgaubs.
Džiaugsmas, meilė ir viltis
Visada telydi,
Atgimimo džiaugsmas
Širdyje težydi!