Velykinis sveikinimas

Su margučių smagumu,
Kyla saulė pamažu –
Kelk, skubėk ir tu kartu –
Skelbia varpas:
Kelkimės visi kartu –
Su Velykų Aleliuja –
Su nauja viltim krūtinėj,
Su džiaugsmu širdies gelmėj –
Skamba varpas: Aleliuja!
Su Šv. Velykomis!

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>