Velykinis sveikinimas

Prieš Velykas atgaivinkim jausmus, pripildykim savo tikėjimo taurę naujomis viltimis, su meile, džiaugsmu ir atgimimo jausmu laukim Šv.Velykų ryto, kaip naujo stebuklo pradžios!

Velykinis sveikinimas

Striksi zuikis pievele
Su gera, gera žinia –
Velykos tuoj ateis,
Kiaušiniauti visi eis.
Kraustykis ir tu nuo krosnies
Šventes jau visai ant nosies!

Velykinis sveikinimas

Saulės zuikutis mane pabučiavo,
Išaušo linksmas Velykų rytas.
Ir vėlgi šventė pas mus atkeliavo,
Ir vėlgi saulė padange ritas.

Velykinis sveikinimas

Švelniausiais žodžiais nudažytas, Šiandien į jūsų kiemą ritas Velykinis margutis, nešdamas šiltus jausmus.

Velykinis sveikinimas

Velykų rytą šviečia saulė
Ir šypsosi visi vieni kitiems.
Koks nuostabus yra pasaulis,
Kaip gera širdyse visiems!

Velykinis sveikinimas

Kai tyliai užmiega visi vaikai,
Ir verias vartai sapnų karalystėn,
Tyliai už lango jau girdisi štai
Velykų bobutė iš toli atklysta.

Neša ji tyliai didžiulius krepšius,
Pilnus spalvotų margučių
Džiaugsis vaikai ryte kai pabus
Plos jie smarkiai katučių.

Velykinis sveikinimas

Išdykęs saulės zuikis
Kai mano skruostą pabučiavo,
Neišsakyti žodžiai
Eilėm išsirikiavo:
– Per Velykas tau linkiu
Būti mano zuikeliu –
Ridensim margučius
“Boska” nuo lūpų nedžius

Velykinis sveikinimas

Baikit pjaustyt mišrainytes ir teplioti kiaušinius
Laikas rausvinti lupytes ir daužyti margučius.
Pažiūrėt kieno stipriausias, paragaut kieno skaniausias
Kilstelt šampano stiklinaitę ir atšvęsti Velykas!

Velykinis sveikinimas

Štai Velykos jau atėjo!
Pilnas kiemas sugužėjo
Giminių, draugų, savų,
Švesti bus tikrai smagu!
Po kiaušinį paridensim,
Šampano taurę dar pakelsim,
Laimės, džiaugsmo palinkėsim
Ir ramybės viens kitam!

Velykinis sveikinimas

Įsileiskim pavasarį ne tik į savo išpuoselėtus namus bet ir į švelnumo ir meilės ištroškusias širdis!
Palepinkim vienas kitą ne tik dailiai numargintais margučiais, bet ir šiltais, maloniais žodžiais!