Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Save įsimylėjęs varžovų neturi. — [Ciceronas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Egoizmas visada buvo visuomenės rykštė, ir kuo daugiau jo buvo, tuo blogiau visuomenei. — [Dž.Leopardis]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Savimeilė – draugystės nuodas. — [H. de Balzakas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Vargas tam, kuris savimi patenkintas; toks žmogus niekad neįgis proto. — [N.Gogolis]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Egzistuoja maloni klaidinga pažiūra, kylanti iš mūsų planetos formos, kad kiekvienas žmogus yra pasaulio viršūnė. — [R.V.Emersonas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Daugelis žmonių panašūs į kiaušinį; jie per daug kupini savęs, kad tilptų dar kas nors. — [H.V.Šo]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Savęs įsimylėjimas – paguoda, Dievo skirta menkiems charakteriams. — [B.Bartonas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Savimeilė – bedugnis indas; galite supilti į jį visus Didžiuosius ežerus, vis tiek nebus pilnas. — [O.V.Holmsas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Meilė pačiam sau – romanas, trunkantis visą gyvenimą. — [O.Vaildas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Žemėje nėra nė vienos lygiagretės, kuri nebūtų įsitikinusi tikrai galinti pusiauju, kad tik gautų teisę. — [M.Tvenas]