Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Savo reputacija rūpinasi daugelis, o sąžine – tik vienas kitas. — [Publilijus Siras]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Daugelis esti sąžiningas iš baimės, o ne dėl savo nekaltybės. — [Publilijus Siras]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Neturtingajam trūksta daug ko, godžiam – visko. — [Publilijus Siras]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kur auksas prabyla, ten žmogus bejėgis. — [Publilijus Siras]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Didžiausi nesutarimai sukelia mažiau nusikaltimų negu fanatizmas. — [Volteras]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Niekingi žmonės puikuojasi nuolat kalbėdami apie save, žymūs žmonės – niekados apie save nekalbėdami. — [Volteras]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Prarastos gėdos nesusigrąžinsi. — [Seneka]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Alkiui numalšinti reikia nedaug, bet labai daug reikia norint patenkinti persisotinusio skrandžio užgaidas. — [Seneka]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Tam, kuris neturi ko tikėtis, nėra ir ko nusiminti. — [Seneka]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Žmogus jei yra žvėris, tai blogesnis už žvėrį. — [R.Tagorė]