Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Miestai buvo statomi šimtmečiais, o sugriaunami per keletą valandų. — [Seneka]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Gausybė mirties bausmių ne mažiau žemina valstybės galvą, nei gydytoją žemina ligonių mirtingumas. — [Seneka]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Nėra gėdingesnės vergijos už savanorišką. — [Seneka]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Prastuolis savo klaidas spalvingai padabina. — [Konfucijus]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Pilvas – tai nešulys, pavojingas mirtingiesiems: kas akimirksnį jis trikdo pusiausvyrą tarp sielos ir kūno. — [V.Hugo]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Gudrumas – labai ribotų žmonių mąstymo būdas.Jis labai skiriasi nuo proto, į kurį iš išorės panašus. — [I.Kantas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Grakštūs žodžiai ir dirbtinis elgesys retai eina kartu su žmoniškumu. — [Konfucijus]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Prastuolis nelaimėje nesivaldo. — [Konfucijus]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Niekas taip nesidomi kitų veiksmais kaip tie, kuriems tai turėtų visai nerūpėti. — [V.Hugo]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kai kurie žmonės padaro daug pikta vien dėl to savo poreikio paplepėti. — [V.Hugo]