Būk išdykęs padangių drugys

Būk išdykęs padangių drugys,
Būk upelis, tiltas ir kelias,
Būk padangės melsvos vyturys,
Būk diemedis girioje žalias.
[Daugiau…]

Jaunystė – juoko pilna

Jaunystė – juoko pilna,
Jaunystė – tai daina.
Jaunystė – meilės pasaka,
Tik nuostabiai trumpa.

Gyveni ir mokaisi kas dieną

Gyveni ir mokaisi kas dieną,
Bet gyvent nemoki ir gana.
Dvelkia, dvelkia mėnesiena,
Be naudos sudužusi diena.
[Daugiau…]

Tik jūs negeskit žvaigždės

Tik jūs negeskit žvaigždės,
Su širdimi suraskite į tolį bendrą taką.
Gyvenimas – nemirštanti giesmė,
Ji ir pro skausmą apie laimę šneka.

Skubėdami prarandam ir išmėtom

Skubėdami prarandam ir išmėtom,
Ir nepamatom skrisdami dvasia
Nei uogos, sirpstančios iš lėto,
Nei skausmo gero draugo akyse.
[Daugiau…]

Su metais pajuntame gyvenimo kainą

Su metais pajuntame gyvenimo kainą,
Su metais jausmai užsigrūdina.
Juk, būna, pavasarį šalnos užeina,
Ir būna pavasaris rudenį.
[Daugiau…]

50 medžių – dar ne miškas

50 medžių – dar ne miškas,
50 lašų – dar ne jūra,
50 metų – dar ne visas gyvenimas.

Te sekundės Jūsų nušvinta minčių aušroje

Te sekundės Jūsų nušvinta minčių aušroje,
Te minutės nubėga svajonių takais.
Tegu valandos Jūsų ištirpsta vilties ugnyje,
Tegu dienos nušvinta laimės žiburiais.
[Daugiau…]