Saviįtaiga – savų siuntimas į taigą

Raudonodė – odė apie raudonuosius

Pataikūnas – taiklus šaulys

Operacija – patruliojantiems policininkams per raciją transliojama opera

Nuomininkas – svetimų nuomonių savininkas

Nuogirdos – vaistai pagirioms

Negaluoti – nesudurti galo su galu

Mėnesiena – per mėnesį sumūryta siena

Lapė – moteriškos giminės lapas

Komfortas – komunistų tvirtovė