Blogam boksininkui dantų pastos nereikia

Alkoholis plečia ne tik kraujagysles, bet ir ryšius

Draugo negalima nusipirkti, bet jį galima parduoti

Vienplaukis – plaukiantis vienas prieš srovę

Vienoda – labai liesa moteris

Varnalėšos – lėšos, skirtos varnų globai

Ūkvedys – miške šūkaujantis vadovas, pametęs savo grupę

Tekintojas – piršlys

Šepetys – pasiremti pasiūlytas petys

Staltiesė – moteris, pripažįstanti Stalino tiesas