Naujametinis sveikinimas

Baltos snaigės sukasi verpetais
Krinta ant žemės, ant beržų
Tegu neša Jums Naujieji metai
Daug linksmų laimingų valandų.

Naujametinis sveikinimas

Su baltutėm snaigėm
Su gera dalia
Su Naujaisiais metais
Sveikinu tave.

Naujametinis sveikinimas

Pamojuok seniesiems
Šilko skarele
Pasitik Naujuosius
Džiaugsmo ugnele.

Naujametinis sveikinimas

Prie dvylikos slenka rodyklės
Ir nusijuokia žvaigždėta naktis
Su Naujais metais, su nauja laime
Sveikina Jus manoj širdis.

Naujametinis sveikinimas

Lai laimė šypsosi Tau
Ne vien tik per Naujuosius
Bet ir per visą gyvenimą.

Naujametinis sveikinimas

Baltosiom snaigėms krintant
Senųjų metų vakare
Naujus metus sutinkant
Aš sveikinu Tave.

Naujametinis sveikinimas

Praėjo metai…
Buvo džiaugsmo…
Gal buvo ir liūdnų dienų
O su Naujaisiais metais
Linkiu daug laimės
Be skausmo, ašarų kančių.

Naujametinis sveikinimas

Nemiegok, Naujųjų metų naktį
Kada snaigės krinta
Ir danguj mirga tūkstančiai žvaigždžių
Juk tą naktį meilė kiekvienam atgimsta
Ir išnyksta kerštas iš visų širdžių.

Naujametinis sveikinimas

Palydėk su vėju
Tuos senus metus
Lai Naujieji metai
Laimės Tau atneš.

Naujametinis sveikinimas

Muša laikrodis dvylika kartų.
Aidi dūžiai nakties vidury
Jau Naujieji metai už varų
Jau Naujieji tavo širdy.