Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kas išvis negeria, tas niekad negali ir prablaivėti. — [R.Gavelis “Vilniaus džiazas”]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Tas, kurio širdyje išdidumas yra nors ryžio grūdo dydžio, tam užvertos rojaus durys. — [Mahometas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Nė vienas žmogus negali žengti pirmyn, jeigu pasiduoda draskomas dviejų priešingybių. — [Epiktetas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Nuoskauda – niekas, jeigu ją pamirši. — [Konfucijus]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kuo ilgiau galvosime apie savo nesėkmę, tuo smarkiau ji mus žeis. — [Volteras]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Įprotis – geriausias tarnas ir blogiausias šeimininkas. — [J.Jelinekas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Iš tiesų ne įprotis prie jūsų prisiriša, o jūs prie jo. — [G.Huntingas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Įtempk lanką per stipriai – ir tu pasigailėsi, kad laiku nesustojai. — [Lao Dzė]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kam reikalingos kažkokios teisės, jei mes neturime laisvės ir minčių ramybės, jei mūsų vidinis ir labai asmeniškas Aš tėra surūgusi, drumzlina bala? — [H.D.Toras]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Už savo įtarumą visada mokame atrasdami tai, ką įtarėme. — [H.D.Toras]