Kai kurie nusižengimai kartu yra ir bausmė. („Mažmožių dievas“)

Dievo buvimo įrodymas iš blogio egzistavimo: jei pasaulyje nebūtų blogio, Dievas būtų nereikalingas; kadangi blogis egzistuoja, vadinasi, Dievas yra.

Nematai nė tikro savęs veidrodyje, nes įvairiausios svarbios tavo dalys išsibarstė įvairiose vietose, kuriose gyvenai. Jeigu žmogus nori bent trumpam tapti tikru savim, privalo mirksniu aplėkti visas savo gyvenimo vietoves ir susirinkti visą save. („Vilniaus džiazas“)

Viskas slypi dabartyje; jei esi atidus dabarčiai, gali padaryti ją geresnę. O jei pagerinsi dabartį, tai, kas ateis po jos, bus taip pat geriau. („Alchemikas“)

Išvada padaroma tada, kai nusibosta mąstyti. (Iš statistikos vadovėlio)

Istorijos laimės laikotarpiai yra jos tušti puslapiai.

Turėti per daug proto ir doros yra kenksminga. Tie dalykai ėda žmogų kaip koks vėžys. Šitas pasaulis nepritaikytas dorai ir protui, čia viešpatauja visai kitokie mikroorganizmai. („Vilniaus džiazas“)

Kaip puiku gauti telegramą, kuri pritrenkia tave, verčia atsikelti vidurnaktį, lėkti į stotį: „Skubėk! Tu man reikalingas!“ Mes labai greit surandame bičiulių, padedančių mums, ir tik labai pamažu įgyjame draugų, reikalaujančių mūsų pagalbos.“

Kam kalbėti trumpai ir aiškiai, jeigu galima sudėtingai ir nuostabiai. (Iš statistikos vadovėlio)

Tiesa visuomet yra paprastesnė už melą, kokia sudėtinga bebūtų. Mat ji jau yra, o melą dar reikia pramanyti ir neprieštaringai sukonstruoti. („Vilniaus pokeris“)