Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Reputacijos numarinimas – nusikaltimas, iš tikrųjų lygus kūno numarinimui; šmeižiko liežuvis – žudiko durklo tikrasis brolis. — [T.Edvardsas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Liežuvavimas ir šmeižtas neturėtų tokios galios, jei kvailumas netiestų jiems kelio. — [A.Diuma sūnus]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Niekas negali susilaikyti nepasmerkęs, netgi aukos kartais esti budeliais. — [A.Kamiu]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Dykinėjimas ir neveiklumas ieško ydingumo ir patraukia jį paskui save. — [Hipokratas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Snauduliu, miegu ir tinginyste išvejamos iš pasaulio visos dorybės. — [F.Petrarka]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Neatidėliokite rytdienai to, ką galima padaryti šiandien. — [B.Franklinas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Tingėjimas kaip rūdys suėda greičiau, negu darbas nualina. — [B.Franklinas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Pasipūtėliai ir užsispyrėliai viską daro savaip, neklauso niekieno patarimų ir veikiai tampa savo paklydimų aukomis. — [Ezopas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Daugelis gėdingai besielgiančių sako puikiausias kalbas. — [Demokritas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Viena ranka duoną rodo, o kitoje – akmuo. — [Plautas]