Religija. Dievas

Dievas nenori individualaus pagyrimo: savarankiškai besimeldžiantys gali tapti eretikais. — [V.Karalius]

Religija. Dievas

Ilgiausiai gyvena dievai, kurie moka persikvalifikuoti. — [V.Karalius]

Religija. Dievas

Dievas neprisimena smulkmenų: jis nežino, kiek dantų sudėjęs krokodilui. — [V.Karalius]

Religija. Dievas

Dievas davė mums protą problemoms spręsti. Mes juo dar tas problemas ir sukuriame.

Religija. Dievas

Jei Dievas ką nors sukūrė geresnio, tai pasiliko sau. — [Pikaso]

Religija. Dievas

Aš manau, kad Dievas, kurdamas žmogų, kažkur pervertino savo sugebėjimus. — [O.Vaildas]

Religija. Dievas

Dievas nepajėgė mūsų sukurti tobulais; viskas, ką jis įstengė, tai padaryti mus aklais savo trūkumams. — [Anonimas]

Religija. Dievas

Pasaulio pradžia būtų žymiai aiškesnė, jei dievas visų pirma būtų sukūręs operatorių. — [V.Karalius]

Religija. Dievas

Kai dievas visuresantis, žmogus patylom daro plyšį. Juk turi kažkur būti ir žmogus! — [V.Karalius]

Religija. Dievas

Kas nori dievui paploti per petį, tas negali priklausyti jokiai religijai. — [V.Karalius]