Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kas laimės ieško prabangoje ir lėbavime, panašus į tą, kuris atsiduoda pirmenybę žvakės mirgėjimui, o ne saulės švytėjimui. — [Napoleonas I]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kai kurie žmonės duoda pasižadėjimus dėl malonumo jų netesėti. — [V.Gezlitas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Neryžtingo žmogaus niekada negalima laikyti priklausančiu sau. — [Dž.V.Fosteris]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Patirtis – tai apreiškimas, kurio šviesoje atsisakome jaunystės paklydimų dėl brandos paklydimų. — [A.Birsas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Blogai būti kupinam trūkumų, bet dar blogiau būti jų kupinam ir nenorėti to pripažinti, nes tai reiškia prie jų dar pridurti apsigaudinėjimo ydą. — [B.Paskalis]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Įsišaknijusios silpnybės panašios į musę: tu šimtus kartų ją nuvarai, o ji vėl grįžta ir kankina tave vis labiau. — [L.Šeferis]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kitų ydos, iš kurių mes juokiamės, mumyse juokiasi iš mūsų. — [Č.F.Braunas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Tas, kuris pajuto blogį, gali jį pamiršti, o tas, kuris jį padarė, – niekad. — [A.Marė]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Jei žmogus padaro tą pačią klaidą du kartus, turi iškelti rankas aukštyn ir pripažinti savo lengvabūdiškumą arba užsispyrimą. — [Dž.H.Lorimeras]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Mūsų geriausių troškimų neišsipildymo priežastis yra mūsų kvailumas. — [N.Gogolis]