Velykinis sveikinimas

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!

Velykinis sveikinimas

Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą,
Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda.
Atpirkėjui lenkias obelys už lango,
Vyturio giesmelė kyla jau į dangų.

Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima,
Varpas visus šaukia į prisikėlimą.
Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia.
Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.

Velykinis sveikinimas

Velykų bobutė po miestą skrajoja
Ridena ji margučių šimtą,
Velykų rytas – už lango švinta!

Velykinis sveikinimas

Tegul Velykos šitos būna, kaip saulė, ežeras ramus. Tegul sekmė ir laimė lydi Jūsų troškimus.. Su Šv. Velykom

Velykinis sveikinimas

Aš – Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią – simbolį stiprybės, melsvą – santaikos, ramybės, o raudoną – nuo širdies – meilės simbolį vilties. Su Šv. Velykom!

Velykinis sveikinimas

Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas – kaip kiaušinio trynys, o sunkumai – trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su Šv. Velykom!

Velykinis sveikinimas

Zuikučiai po pievas
Ridens margučius
Ir laimės atneš į
Tavo namučius.

Velykinis sveikinimas

Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.

Velykinis sveikinimas

Velykos jau atėjo, kiaušinių daug pridėjom, o šiandieną juos daužysim, lukštelius išbarstysim..

Velykinis sveikinimas

Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies.
Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!