Sveikinimas gimtadienio proga

Ateinam žemėn žaisti, kaip vaikai
Ir kaip paklydę paukščiai vėl kažkur nuklystam.
Praeina greit per rasą nueiti takai
Į praeitį pažvelgiam ir daugiau negrįžtam.

Sveikinimas gimtadienio proga

Teišaušta tau laimingas ir giedras gimtadienio rytas,
Atnešantis daug laimės gyvenime.
Te išsiildo visi Tavo troškimai.
Su gimtadieniu sveikina…

Sveikinimas gimtadienio proga

Teišaušta giedras ir laimingas gimtadienio rytas
Atnešantis Tau džiaugsmą ir laimę gyvenime!

Sveikinimas gimtadienio proga

Džiaugsmo, kurio mums visada stinga,
Laimės, kurios niekada neužtenka,
40-mečio proga Jums linki…

Sveikinimas gimtadienio proga

Ėjo metai po vieną, tau kažka nešdami.
Sutinki ir šia diena neramia širdmi.
Daug metų prabėgo, su daina ir džiaugsmu.
Lai skambesnis už dainą, šis gimtadienis bus.

Sveikinimas gimtadienio proga

Tą diena, kai gimei, nušvito saulė,
O žvaigždės ėmė kristi iš dangaus.
Gėlių žiedais pasipuošė pasaulis
Ir laimė šyptelėjo tau.

Sveikinimas gimtadienio proga

Ryškiausią žvaigždę perkelk į svajonę,
Didžiausią laimę pasilik rytojui.
Geriausią žmogų turėk šalia,
O meilę savo širdyje.
Su šampadieniu!

Sveikinimas gimtadienio proga

Būk laiminga(s) tame sapne.
Kurį žmonės vadina gyvenimu.
(XX) metų sukakties proga
Noriu palinkėti visa kas gražu ir gera,
Kas atveria duris į laimę ir džiaugsmą.

Sveikinimas gimtadienio proga

Teaušta šis saulėtas
Gimtadienio rytas
Papuoštas vaikystės žiedais!

Sveikinimas gimtadienio proga

Už lango ruduo, bet tavo širdyje šiandien pavasaris.
Linkiu, kad visada būtum tokia, kaip šį savo (18-aji) gimtadienį.