Draugystės sveikinimai

Ar žinai ko beržai verkia ?
Ko ramunė vysta ?
Tai todėl, kad draugas – draugo
Kartais nepažįsta.

Draugystės sveikinimai

Ateik! Nekalbėk, būki rūstus, –
Aš džiaugsiuosi tavimi ir tokiu.
Gimtinės oro man trūksta,
Saulelės tavo akių.

Draugystės sveikinimai

Aš prisimenu tą tamsią naktį,
Kai žvaigždes žibėjo aukštai
Kai prispaudęs mane prie krūtinės
Apie laimę dainas dainavai.
Ir kaip su meile aš klausiaus
Apie laimę skambiųjų dainų
Man taip norėjos sušukti
“Brangusis aš tave myliu”
O tu lyg visą tai supratęs
Mane suspaudei glėbyje tvirtai
Ir spindinčiom akim pažvelgęs
Mane pabučiavai karštai, karštai.
Aš čia tik vieną akimirką.
Ir dovanoju ją Tau. Prisimink
tą, kurį kaip ir tu myli gyvenimą,
juoką, draugus.

Draugystės sveikinimai

Aš žinau, tu žodžio nepratarsi,
Nepaduosi rankos išdidus …
Vien tik akys pasakys be garso
Pyksti, džiaugiesi, ar sunku.
Tu neprimeni man to, kas jau praėjo
Ir neliesk užgijusių žaizdų,
Ir aš ir tu ilgai dėl to kentėjom,
Jei šiandien liūdna tau, tai man sunku.

Draugystės sveikinimai

Balti žiedai nuvys rugsėjy,
Balti žiedai ir vėl pražys
Naudokis tų dienų jaunyste,
Jaunystė nueis ir nebegrįš.

Draugystės sveikinimai

Buk gėlė, tik ne kiekvieno skinama ir prie širdies segama!

Draugystės sveikinimai

Draugystė – galinga pasaulio duktė
Pas mus ji netyčia užklysta.
Draugystė – tai laimės gėlė
Nuo menko vėjelio nuvysta.

Draugystės sveikinimai

Draugystė – tai dviejų draugų bendravimas.

Draugystės sveikinimai

Del meilės nesvarstyk. Kokia iš to nauda ?
Gyvenk. Akimirka gyvenk. Gyventi – pareiga.

Draugystės sveikinimai

Gal viena kartą vakarui atėjus
Tu toli nuklysi parko takeliu.
Tu palenkus galvą prie balto beržo
Tyliai ištarsi, kad mylėt sunku.