Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Negaila man, kad žūsta meile, negaila man, kad skiriasi keliai, bet gaila, kad tave mylėjau, o meilės tu nesupratai…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Ar myli mane?-aš neklausiu, Ar mylėsi mane?-nežinia. Valandom savo skausmo juodžiausio. Tavo meiles viltim gyvenu!!!

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Kai ašaros užtvindo mėlynas akis ir nieks nepasakys, kad mano meilė niekad jau negrįš ir liks pasaulis praeity, tol, kol ta ašara širdy paskęs toli toli toli…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Daugel ašarų išlieta… Daug karštų minčių… Atminimuose belieka… žodžiai be raidžių…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Atleisk, kad aš tave mylėjau, atleisk, kad aš tave trukdžiau, atleisk, kad aš tavim tikėjau ir tik šiandieną viską supratau…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Tavo veido švelnūs bruožai, rankų šiluma, tavo mintys…Tavo žodžiai…Mano vienuma…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Atleisk, gyvenime ne taip jau būna, o aš nedaug tau blogo padariau… Tad stengiuosi iš kelio pasitraukti vien tik todėl, kad būtų tau geriau…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Tos ilgos naktys be mėnulio, padangėj pilna debesų, bet niekada aš netikėjau, kad be tavęs bus taip sunku!

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Aš nežinau, ko liūdi mano siela, aš nežinau kas pavergė mane, man be tavęs gyventi nebemiela, man be tavęs pasaulio nebėra…

Liūdnas, nostalgiškas SMS tekstas

Man širdį sopa nuo jausmų, kuriuos giliai aš Tau jaučiu! Užmiršti jų aš negaliu, nes mirsiu greitai aš be jų…