Balzako amžius

Balzako amžius, sakoma apie brandų moters amžių (nuo 30 iki 50 m.), kuriam būdingas suaktyvėjęs seksualumas. Posakis radosi po to, kai prancūzų rašytojas O. de Balzakas (Honoré de Balzac, 1799–1850) išleido romaną „Trisdešimties metų moteris“, kurio herojei būdinga nepriklausomybė, savarankiškas vertinimas ir jausmų reiškimo laisvė.

Baltramiejaus naktis

Baltramiejaus naktis – negailestingas, smurtinis susidorojimas su priešininkais. 1572 m. rugpjūčio 24 d., naktį į šv. Baltramiejaus dieną prancūzų katalikai Paryžiuje sukėlė hugenotų (prancūzų protestantų kalvinistų) skerdynes ir nužudė apie 3000 žmonių, negailėdami nei moterų, nei vaikų. žudynės tęsėsi ir vėliau, netrukus jos persimetė į kitus Prancūzijos miestus – Tulūzą, Bordo, Lioną, Orleaną – ir truko iki spalio mėn. Tikslus nužudytųjų skaičius nežinomas – iš viso nurodoma iki 100 000.

Baltoji dėžė

Baltoji dėžė – vartotojo savarankiškai surinktas asmeninis kompiuteris ar koks kitas elektroninis įrenginys, panaudojant įvairių gamintojų atskirai siūlomus bei parduodamus jo komponentus. Baltosios dėžės sandara vartotojui yra žinoma. Dar palyginimui Juodoji dėžė.

Baltieji rūmai

Baltieji rūmai (angl. The White House) a) JAV prezidentūros pastatų kompleksas Vašingtone; b) JAV prezidento administracija. Baltos spalvos rūmai pastatyti 1792–1800 m. ir tapo JAV prezidentų rezidencija, pradedant antruoju JAV prezidentu Džonu Adamsu (John Adams, 1735–1826).

Baltazaro puota

Baltazaro puota – atsidavimas linksmybėms, kai aplinkui suirutė ar išorinė grėsmė. Senajame Testamente aprašyta Babilono valdovo sūnaus Baltazaro puota persų apsuptame Babilone, kurios metu buvo išniekintos žydų šventenybės bei pamintas monoteizmas. Mat puotauta iš auksinių indų, kuriuos Baltazaro pirmtakai pagrobė iš Jeruzalės šventyklos. Tą pačią naktį persai užėmę miestą, ir Baltazaras buvęs nužudytas.

Baltais siūlais siūta

Baltais siūlais siūta apie neįtikinamus teiginius, netvirtus argumentus, nevykusiai paslėptą dalyką. Posakis žinomas daugeliui tautų; jis galėjo atsirasti iš siuvimo technologijos, kada siuvamojo drabužio sukirptos dalys laikinai sudaigstomos baltais siūlais.

Balta dėmė

Balta dėmė tai, kas nežinoma, dar netyrinėta. Terminas atėjęs iš kartografijos – senovėje žemėlapiuose baltai žymėdavo nežinomas ar mažai tyrinėtas pasaulio vietas.

Balsuoti kojomis

Balsuoti kojomis protestuojant palikti salę ir nedalyvauti balsavime. Posakis atsirado senovės Romoje: balsavimo metu kitokią nuomonę turintrys senatoriai pereidavę į priešingą salės pusę. Balsavimo rezultatą nusverdavo gausesnė pusė.

Balsas tyruose

Balsas tyruose – perspėjimas, prašymas, siūlymas ir pan., liekantis be atgarsio. Žodžiai iš Naujojo Testamento: „O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią!“.

Balius baigtas

Balius baigtas (rus. kilmės) apie kokio nors malonaus renginio, įvykio, kampanijos ar laikotarpio pabaigą. Posakio autorius – rusų poetas A. Iličevskis (1798–1837), pavartojęs jį eilėraštyje „Trys neregiai“ (1826) – jais poetas vadina Fortūną (laimę, sėkmę), Kupidoną ar Amūrą (meilę, džiaugsmus) ir Mirtį. Eilėraštyje gyvenimas palyginamas su puotų sale, kurios duris atverianti Fortūna, Amūras vadovaująs šokiams, o galop atėjusi Mirtis šią puotą nutraukianti.