Meilės žodžiai

Mylėk tą, kuris myli,
Nežiūrėk, ar veidas gražus.
Gražiame veide rasi gėlę,
Bet širdy tik gylius..

Meilės žodžiai

Nepalik, prašau, manęs,
Tik dabar aš suprantu,
Jog pasauly be Tavęs
Man bus liūdna ir nyku!!

Meilės žodžiai

Tyli naktis,laisva mintis
Sparnais svajonės ateis
Gyvenk linksmai,mylėk karštai
Ir viskas bus OKEY..

Meilės žodžiai

Meilė buvo, meilė bus.
Meilė varo į kapus,
O kapuos ir vėl blogai,
Reik gyventi atskirai..

Meilės žodžiai

Mylėti ar kentėti?
– Ką pasirinkti, jei tai tas pats?
Džiaugtis ar liūdėti?
– Juk po didelio džiaugsmo vis tiek ateina liūdnų akimirkų..
Branginti ar nevertinti?
– Juk vis tiek tai ką labiausiai brangini tavęs nevertina..
Pasikliauti ar išduoti?
– Juk tas kuo pasikliauji būtinai tave išduos..
Užjausti ar įžeisti?
– Tą kurį užjauti,- kada nors tave įžeis..
Padėti ar kliūdyti?
– Tas kam labiausiai stengiesi padėti, tau sukliudys..

KIEK daug klausimų į kuriuos nežinome atsakymų.. kaip elgtis kai šidis tyli ir jų nepasako..

Meilės žodžiai

Aš tave myliu, kai šviečia saulė..
Aš tave myliu, kai nematau žvaigždžių
Ir nesvarbu, kad mes ne kartu
Aš tai jaučiu,
Ir man to gana.. :*

Meilės žodžiai

Tu man sakai jog mirštam, o aš sakau jog dar jaučiu.. Tu man sakai jog šąla pirštai, o aš sakau natūralu.. Tu man sakai jog tylim, o aš sakau jog dar rėkiu ir darsyk baisiai nusivylęs tu išskrendi į šviesą sidabro keliu..

Meilės žodžiai

Nemylėk kaimyno,
Rinkis iš toliau –
Tolimesnė meilė
Šimtą kart geriau!

Meilės žodžiai

Mes bėgame, mes klumpame..
Gyvenimas bjaurus!
O kai mirtis mums į akis pažiūri
Visas jėgas sukaupę sušunkame:
-Mirtie palauk! Gyvenimas gražus!

Meilės žodžiai

Kartais noriu pabėgti mintimis pas tave.. kartais noriu tyliai, bet kad visas pasaulis išgirstų pasakyti – MYLIU TAVE.. kartais noriu išgirsti tave.. bet visada noriu, kad amžinai būtum šalia.. gaila.. bet ko taip trokštu niekada daugiau to nebus!.. bet žinok tik vieną, kad nerealiai MYLIU TAVE! :*