Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Savimeilę galima sužeisti; užmušti jos negalima. — [A. de Monterlanas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kuo labiau tu save myli, tuo didesniu priešu pats sau tampi. — [M. Ebner-Ešenbach]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Savimeilė – keistas žvėris: jis gali miegoti nepaisydamas stipriausių smūgių ir staiga nubunda mirtinai sužeistas dėl įdrėskimo. — [A.Moravija]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Šmeižtas siaubingas todėl, kad neteisingumo auka būna viena, o neteisingi būna du: tas, kuris šmeižia skleidžia, ir tas, kuris juo tik. — [Herodotas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Nekreipti dėmesio į paskalas, sklindančias pašnibždomis kaip besisunkiąs vanduo, nekreipti dėmesio į kaltinimus, kurių tikrumą šmeižikai pasirengę patvirtinti nusipjaudami gabalą kūno, – štai kur ieškotina didžiausio supratingumo. — [Konfucijus]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Šmeižtai kartojami nurodant autorių, kad malonumas būtų be pavojaus. — [Volteras]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kiekvienas šmeižtas susiranda šalininkų; kai kuriuos pasilieka ilgam, nes pasiteisinimas niekada neplinta taip smarkiai kaip šmeižtas. — [A.Hamiltonas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Šmeižtas panašus į širšę: jei jos negalima užmušti pirmu smūgiu, geriau visiškai neliesti. — [H.V.Šo]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Šmeižtas – yda, turinti nepaprastų savybių: stengdamiesi jį sunaikinti, palaikote jo gyvybę; palikite jį ramybėje – jis mirs pats. — [T.Peinas]

Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Pats geriausias atsakymas į šmeižtą – tyli panieka. — [J.J.Engelis]