Žmogus ir gamta

Kuo daugiau mes pažįstame gamtos dėsnius, tuo labiau mums neįtikėtini jos stebuklai. — [Č.Darvinas]

Žmogus ir gamta

Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati puikiausia gamtos dovana. — [A.Einšteinas]

Žmogus ir gamta

Žmogaus užuojauta visiems gyvūnams daro jį tikru žmogumi. — [A.Šveiceris]

Žmogus ir gamta

Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. — [J.V.Gėtė]

Žmogus ir gamta

Gamta, kaip didis poetas, sugeba ir menkiausiomis priemonėmis pasiekti didžiausią efektą. — [H.Heinė]

Žmogus ir gamta

Mes per daug stebime gamtą ir per mažai gyvename su ja. — [O.Vaildas]

Žmogus ir gamta

Nėra ribų fantazijai, nėra sienų proto skvarbumui, nėra ribų technikos jėgai, įveikiančiai gamtą. — [A.Fersmanas]

Gėris

Kas trokšta apsaugoti kito gėrį, visų pirma apsaugo savąjį. — [Konfucijus]

Gėris

Su kiekvienais metais vis labiau įsitikinu, kad protingiau ir teisingiau dėmesį sutelkti ties grožiu ir gėriu, stengiantis atsiriboti nuo blogio ir melo. — [R.Cecilis]

Gėris

Mano kuklia nuomone, nebendradarbiavimas su blogiu nė kiek ne mažesnė pareiga už bendradarbiavimą su gėriu. — [M.Gandis]