Naujametinis sveikinimas

Slenka metai lyg paukščiai sparnuoti
Žysta laime tartum sapne
Štai jau baigėsi metai senieji
Su Naujaisiais leisk pasveikint tave.

Naujametinis sveikinimas

Tyli naktis, mėnulis šviečia
Žvaigždutės mirga danguje
Jau netoli Naujieji metai
Su jais aš sveikinu Tave.

Naujametinis sveikinimas

Tegu 20XX metai būna
Kaip daina
Kurioje negirdėti
Lūdesio akordų.

Naujametinis sveikinimas

Aš norėčiau paspausti tau ranką
Ir pečius apkabinti tvirtai
Ir su metais Naujaisiais pasveikint
Taip kaip sveikina draugą draugai.

Naujametinis sveikinimas

Baltos snaigės sukasi verpete
Krenta žemėn, leidžias ant šakų
Tegul neša tau Naujieji Metai
daug gražių, laimingų valandų.

Naujametinis sveikinimas

Krinta snaigės baltutės lyg pūkas
Kloja žemę baltais patalais
Štai jau baigėsi metai senieji
Miela drauge, Su Naujais.

Naujametinis sveikinimas

Svajingo valso sūkury
Linkiu sutikti Naujus metus
Pakelki taurę už senus
Už laimę, meilę ir draugus.

Naujametinis sveikinimas

Vidurnakčio tyloj
Laukai sustingo
Apsupo žvaigždės grįžulo ratus
Su Naujais metais su nauja laime
Sveikinu aš Jus.

Naujametinis sveikinimas

Tegul snaigės šoka valsą
Naujųjų metų sūkury
Tegul lydi tave laimė
Akmenuotame kely.

Naujametinis sveikinimas

Dūžta taurės
Liejasi alus
Su Naujaisiais metais
Sveikinu aš Jus.