Ex malis eligere minima oportet – Iš blogybių reikia išsirinkti mažiausią

Plus minus – Maždaug

Amor omnia vincit – Meilė viską nugali

Lingua lapsa verum dicit – Liežuvis pasako tiesą

Si vis amari, ama – Jei nori, kad tave mylėtų, pats mylėk

Cuivis dolori remedium est patientia – Kantrybė – vaistas nuo visų skausmų

Non scholae, sed vitae discimus – Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui

Festina lente – Skubėk lėtai

Post scriptum – Po parašyto

Ars longa, vita brevis – Menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas