Quot capita, tot sententiae – Kiek galvų, tiek nuomonių

Bonum initium est dimidium facti – Gera pradžia – pusė darbo

Natura abhorret vacuum – Gamta nekenčia tuštumos

Ubi lex, ibi poena – Kur įstatymas, ten ir bausmė

Errare humanum est – Klysti yra žmogiška

O tempora, o mores! – Kas per laikai, kas per papročiai!

Amicus certus in re incerta cernitur – Tikrą draugą pažinsi nelaimėje

Id est – Tai yra

Rem tene, verba sequentur – Žiūrėk reikalo esmės, o žodžiai patys ateis

Citato loco – Cituotoje vietoje