Nemo nascitur doctus – Niekas negimsta mokytas

Usus magister est optimus – Patirtis yra geriausias mokytojas

Est modus in rebus – Viskam yra saikas

Omne principium grave est – Kiekviena pradžia yra sunki

Amicus cognoscitur amore, more, ore, re – Draugas pažįstamas iš meilės, elgesio, žodžių, darbų

Imago animi vultus est – Veidas – sielos atspindys

Repetitio est mater studiorum – Kartojimas yra mokymosi motina

Cognosce te ipsum – Pažink pats save

Nescit vox missa reverti – Pasakytas žodis nesugrįžta

Vanitas vanitatum – Tuštybių tuštybė